eye.png

Alt data altid til rådighed

QA - Kvalitetsstyring

Let udskrift af kontrolsedler

Flag Danmark.PNG

Overskuelighed for alle

Design selv kvalitetssikrings skemaer så de passer til virksomhedens branche og formål.

Med kvalitetsstyring minimeres risikoen for fejl på alle udførte opgaver.

På få sekunder, sikres det fulde overblik over alle registreringer virksomheden.

Tildel de QA-skemaer der skal udfyldes på en opgave allerede ved opgavens oprettelse.

Opret kontrolskemaer til en daglig, ugentlig, måneds, års kontrol eller servicerapport.

Alle QA - rapporter får eget unikt ID nummer.

QA skemaer kan tilgås fra hele verden.

For kontrol kan adgang tildeles med læserettighed.

Overse aldrig en kritisk situation, sæt alarmer for uregelmæssigheder.

QA rapport 4 med alarm.PNG
QA 1.PNG

Kvalitetsstyring for virksomhed og lovgivning.

Kvalitetskontrol er essentielt for at sikre, at de produkter og services der leveres til kunderne, lever op til de krav, i som virksomhed stiller, og jeres kunder eller lovgivning forventer eller kræver.

Her samler vi hele kvalitetskontrollen ét sted, som altid er tilgængelig.

QA 2.PNG

Kvalitetsstyring til lige nøjagtigt dit behov.

Komplet kvalitetskontrol-system der passer til lige nøjagtigt dit behov.

Kontrolsedler kan designes og tilpasses, så de opfylder alles krav, fra både dig, dine kunder og de krav der bliver stillet fra det offentlige, design selv eller hent en af vores indlagte masker, alle vores masker kan tilpasses til virksomhedens behov.

Icon kikkert 3.PNG

Overblik over registreringer og kontrol.

Det er altid muligt at finde alle kontrol rapporter frem igen, så de kan vises ved kontrolbesøg, alt står snore lige i systemet klar til kontrol, du kan ha´ alt lige ved hånden i din smartphone - tablet og PC.

QA 3.PNG

Langdistance kontrol.

Det er muligt at oprette og udlevere en kontroladgang kun med læserettighed så der kan udføres langdistance kontrol.

Brancher

Brancher.PNG

Vores kvalitetskontrol kan designes og tilpasses til alle brancher og behov.

Følg alle processer

Følg alle alle processer i virksomheden, afslut og aflever altid QA rapporter rettidig.

Icon kikkert 3.PNG
QA rapport 5.PNG
Aaben QR til tidsregistrering.PNG

Find og login i QA skemaer via QR - koder

Brug ikke tid på at lede efter, og vælg altid det rigtige skema, alle kan åbnes med med QR - kode.

Icon Alert -Alarm.PNG

Overse aldrig en kritisk situation.

Ved brug af alarm advisering i QA - registrering kan fejl eller uregelmæssigheder opdages og rettes inden det er for sendt og skaden er sket. 

Udklip med QA-Skema.PNG

Mobil

Udklip med QA-Skema.PNG

Tablet

Udklip med QA-Skema.PNG

Lap & desktop

Rapportering

Det er altid muligt på få sekunder, at få det fulde overblik over alle registreringer og rapporter i din virksomhed. Som eksempel kan nævnes udskrifter til det offentlige ved kontrolbesøg, log over registreringer, og udskrifter fordelt på medarbejder, ordrer, dato m.m. Alt let læsbart, frem for håndskrevne.

Afslut registeringsperiode

Det er vigtigt at man kan melde en registrering afsluttet. Med Time@web kvalitetskontrol kan brugerne selv registrere når de er færdige med at indtaste kontrolsedlen. På den måde er det nemt at se, hvilke sedler der er meldt færdige, og hvilke der ikke er. Når registreringerne er endeligt lukket kan man ikke længere tilføje kommentarer, men du kan stadig finde den frem i systemet.

Indstil systemet til dine behov

Med Time@web er det muligt at indstille systemet, så det passer nøjagtig til dit, og den enkelte medarbejders behov, der kan oprettes grupper og tildele hver gruppe specifikke opgaver og sendes beskeder.

Minimer fejl

Med Time@web kvalitetskontrol minimeres risikoen for fejl på registreringerne. Alt hvad der står på sedlen er let læseligt, og chancen for, at få mistet registreringer er elimineret, kontrolbesøg tager mindre tid og kræver færre ressourcer, kontrol folkene kan få et remote loging, og behøver på den måde slet ikke at møde op i virksomheden for at gå registreringerne igennem. Alt er styret af dig!